TARIEVEN EN TERUGBETALING


Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Indien aan de voorwaarden voldaan is, maken we de nodige formaliteiten in orde en kan er 75 % van het honorarium (90 % bij WIGW-statuut) terugbetaald worden. Tijdens het eerste gesprek geven we de nodige informatie i.v.m. voorschrijvende artsen en aanvraagformulieren.
Indien niet aan de voorwaarden van het RIZIV voldaan is, is er in de meeste gevallen terugbetaling mogelijk via de aanvullende verzekering. Gezien er binnen deze aanvullende verzekering veel verschillende regelingen zijn, doe je hierover best eens navraag bij de eigen mutualiteit.
Maandelijks bezorgen wij de factuur van de voorbije logopedische sessies. Deze dient binnen de 10 kalenderdagen betaald te worden via overschrijving of door contante betaling. Na ontvangst van het bedrag op onze rekening wordt het getuigschrift voor terugbetaling bezorgd, indien van toepassing.
Bij therapie op verplaatsing wordt een billijke vergoeding van € 1,50 per sessie aangerekend om de vervoerskosten te dekken.