BEHANDELING


Als na onderzoek blijkt dat behandeling aangewezen is, dan wordt dit zo snel mogelijk opgestart.
Wij werken volgens wekelijkse vaste afspraak. De therapieën hebben een duur van een half uur of één uur, en een frequentie van 1 of meerdere keren per week, naargelang de noodzaak.

De behandelingen kunnen doorgaan in onze eigen praktijk ofwel op school, afhankelijk van wat het meest geschikt is en best past voor alle partijen. Uiteraard worden er bij behandeling op school duidelijke afspraken gemaakt met directie, zorgcoördinator en de juf of meester.

Bij voorziene afwezigheid vragen wij om dit voldoende op voorhand te laten weten. Het gebeurt altijd wel eens dat een afspraak niet kan doorgaan door ziekte, schooluitstap, ... Ook bij behandelingen op school vragen wij aan de ouders om te verwittigen bij afwezigheid. Uiteraard wordt de behandeling dan niet aangerekend.

Bij onverwittigde afwezigheid wordt een vergoeding van 1/2 u therapie aangerekend.
In vakantieperiodes worden de afspraken aangepast. We brengen jullie tijdig op de hoogte van de vakantieregeling. Als je vaste therapeut in verlof is en je wil graag de therapie laten doorgaan, dan kan je steeds terecht bij de andere collega.

Geregeld wordt er in de loop van het schooljaar contact opgenomen met de school, CLB en/of andere betrokken partijen voor een overlegmoment. Uiteraard wordt dit enkel gedaan mits toestemming! Wij vinden het namelijk belangrijk om geregeld te overleggen en onze doelstellingen op elkaar af te stemmen. Op die manier willen we voor elk individueel kind de optimale begeleiding bieden. Bij overleg word je daar steeds vooraf van op de hoogte gebracht. Achteraf worden dan de belangrijkste bevindingen meegedeeld.