ONZE DOELGROEP


Binnen onze praktijk ‘pluspunt' richten wij ons hoofdzakelijk op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met taal-, spraak- en leerproblemen. Meer specifiek gaat het over volgende problemen en stoornissen:

  • articulatiestoornissen (rhotacisme, sigmatisme, interdentaliteit, ...)
  • afwijkend mondgedrag (habitueel mondademen, duimzuigen, tongpersen of foutief slikken, ...)
  • leerproblemen en -stoornissen, meer bepaald dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (spellingsstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis)
  • spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen - dysfasie
  • gehoorstoornissen
  • stemstoornissen (heesheid of stemverlies)

Uiteraard kunnen jongvolwassenen en volwassenen met deze en andere problemen ook bij ons terecht. We bekijken dan samen wat we binnen onze praktijk haalbaar zien. Indien nodig wordt er doorverwezen naar collega's, specifieke centra en/of gespecialiseerde diensten.