WIE ZIJN WE?


Wij, Nathalie en Griet, zijn 2 gemotiveerde logopedistes met reeds enkele jaren ervaring in de praktijk. We werken allebei deeltijds in dienstverband (als psychologe en/of logopediste). Daarnaast begeleiden we ook kinderen in onze eigen zelfstandige praktijk. Minstens even belangrijk om te vermelden, is dat we naast onze taak als logopediste en/of psychologe eveneens twee enthousiaste mama's zijn!

 

 

 

Sinds januari 2009 werken we samen in onze praktijk 'pluspunt'. Wij zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking een meerwaarde betekent zowel op inhoudelijk als op praktisch vlak.

 

Nathalie:
    •    geboren te Brugge op 8 april 1983
    •    liep lagere school in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge
    •    volgde middelbare school in het sint-Jozef Humaniora te Brugge
    •    studeerde in 2005 af als licentiaat in de logopedie aan de Universiteit Gent
    •    is sinds 2005 werkzaam als zelfstandig logopediste
    •    startte in 2007 in het begeleidingscentrum Spermalie
    •    oktober 2008: geboorte van ons zoontje Senne
    •    februari 2011: geboorte van ons zoontje Vic
    •    sinds september 2013 werkzaam als GON-begeleidster type 7 (dove en slechthorende kinderen & dysfasie

 

Griet:
    •    geboren te Roeselare op 5 december 1978
    •    volgde lagere en middelbare school in het Sint-Vincentiusinstituut te Torhout
    •    studeerde in 2001 af als licentiaat in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent
    •    vervolledigde in 2003 de opleiding tot licentiaat in de logopedie aan de Universiteit Gent
    •    is sinds 2003 werkzaam als zelfstandig logopediste
    •    startte in 2007 als psychologe en logopediste in Centrum voor Ambulante Revalidatie Klim Op te Eeklo
    •    december 2006: geboorte van ons dochtertje Stien
    •    september 2010: geboorte van ons dochtertje Lio