WAT IS LOGOPEDIE?


Het beroep van logopedist behoort tot de groep van de paramedische beroepen, binnen de gezondheidszorg en binnen het onderwijs. 

Een logopedist wordt opgeleid om problemen en stoornissen in de communicatie en alle daartoe bestemde organen te onderzoeken en te revalideren. Meer bepaald gaat het over beperkingen op vlak van spraak, taal (gesproken taal, geschreven taal, gebaren), stem en gehoor. Daarnaast is ook preventie en het geven van advies en informatie een belangrijke taak van de logopedist.

Wij leven in een maatschappij waar communicatie een zeer centrale plaats inneemt. Het niet of onvoldoende accuraat kunnen gebruiken van één of ander communicatiemiddel zorgt vaak voor problemen op educatief, sociaal en/of emotioneel vlak.

Communicatie beslaat een heel ruim gebied. Als gevolg daarvan is de lijst van problemen en stoornissen die zich kunnen voordoen in de communicatie zeer uiteenlopend. Ook de ernst van de problemen kan variëren van lichte moeilijkheden tot ernstige stoornissen.

Problemen en stoornissen die behandeld worden door een logopedist zijn:

 • articulatiestoornissen (rhotacisme, sigmatisme, interdentaliteit, ...)
 • afwijkend mondgedrag (habitueel mondademen, duimzuigen, tongpersen of foutief slikken, ...)
 • leerproblemen en -stoornissen, meer bepaald dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (spellingsstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis)
 • spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen - dysfasie
 • afasie (verworven taalstoornissen)
 • dysarthrie (motorische spraakstoornis)
 • dysfagie (slikstoornissen)
 • gehoorstoornissen
 • spraakrevalidatie na radiotherapeutische en chirurgische ingrepen
 • spraak- en slikrevalidatie bij schisispatiënten
 • stemstoornissen (heesheid, stemverlies, ...)
 • stotteren
 • stoornissen ten gevolge van degeneratieve ziektes (vb. ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer (dementie), multiple sclerose)